-->

«ηὗρεν βουνὶ παράξενον ἀπόκομμα εἰς ὄρος
ἀπάνω τῆς Λακοδαιμονίας κανένα μίλιν πλέον
Διατὶ τοῦ ἄρεσεν πολλὰ νὰ ποιήσῃ δυναμάριν,
ὥρισε πάνω στὸ βουνὶ κ’ ἐχτίσαν ἕνα κάστρον,
καὶ Μυζηθρὰν τ’ ὠνόμασεν, διατὶ τὸ ἐκράζαν οὕτως»

Ποιοι Είμαστε

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 21/2/2018 με έδρα το Μυστρά με σκοπό την ανάδειξη του Κάστρου του Μυστρά, ως ενός διεθνούς πολιτισμικού επιστημονικού, επιμορφωτικού, ψυχαγωγικού,κέντρου εξερεύνησης, προσέγγισης και προβολής της Βυζαντινής Πολιτισμικής και Γεωπολιτικής κληρονομιάς και μέσω αυτής την επίτευξητης πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.