«Ηύρεν βουνί παράξενο απόκομμα εις όρος Απάνω της Λακεδαιμονίας κανένα μίλιν πλέον Διατί του άρεσεν πολλά να ποιήση δυναμάριν Ώρισε πάνω στο βουνί κι’ εχτίσαν ένα κάστρον Και Μυζηθράν τ’ ωνόμασεν, διατί το κράζαν ούτως»

Ποιοι Είμαστε

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 21/2/2018 με έδρα το Μυστρά με σκοπό την ανάδειξη του Κάστρου του Μυστρά, ως ενός διεθνούς πολιτισμικού επιστημονικού, επιμορφωτικού, ψυχαγωγικού,κέντρου εξερεύνησης, προσέγγισης και προβολής της Βυζαντινής Πολιτισμικής και Γεωπολιτικής κληρονομιάς και μέσω αυτής την επίτευξητης πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Ο Σκοπός μας

O Σύλλογός μας που ιδρύθηκε στις 21/2/2018 από 150 μέλη, έχει σκοπό σε συνεργασία με την UNESCO, τον Δήμο Σπάρτης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και τους λοιπούς φορείς την ανάδειξη της Βυζαντινής Πολιτείας του Μυστρά ως ενός Διεθνούς Πολιτισμικού Επιστημονικού Επιμορφωτικού Ψυχαγωγικού Κέντρου εξερεύνησης, προσέγγισης και προβολής της Βυζαντινής Πολιτισμικής και Γεωπολιτικής Κληρονομιάς και μέσω αυτής την επίτευξη της πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό βασικός πυλώνας των δράσεών μας αποτελεί η ολοκλήρωση του αναστηλωτικού έργου για το σύνολο των κτισμάτων στην Καστροπολιτεία του Μυστρά και μέσω της αποκατάστασης αυτής η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.